Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, vereniging of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

Waarvoor kan ik terecht bij de vertrouwenspersoon?

De meest voorkomende problemen waarover je kan praten met de vertrouwenspersoon zijn discriminatie, pesterijen en seksuele intimidatie binnen de vereniging. Echter, je kan ook met andere problemen bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat alles wat je de vertrouwenspersoon vertelt, vertrouwelijk is en niet zal worden gedeeld met anderen. Alleen als jij er toestemming voor geeft, mag de vertrouwenspersoon informatie delen met anderen, zoals het bestuur. Vervolgens kan er gezamenlijk aan een oplossing worden gewerkt.

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij Ragnar?

Een van onze twee vertrouwenspersonen is Pablo Mol. Hij is al een paar jaar lid van Ragnar en heeft een open en vriendelijke houding. Pablo is te contacteren via: confidantpablo.ragnar.rotterdam@gmail.com

Sabien Dekkers is ook onze vertrouwenspersoon. Zij is sinds 2020 bekend bij Ragnar en is vaak te vinden in de competitieve baan tijdens de zwemtrainingen. Ze heeft sociologie gestudeerd en staat altijd open voor een praatje. Je kunt Sabien contacteren via confidantsabien.ragnar.rotterdam@gmail.com