Ereleden

Ragnar telt zes ereleden, te weten:

Ronald Thomas (eerste voorzitter, en oprichter)
Ronald Thomas, die faam verwierf door tijdens de eerste Ragnar buitendag zijn broek te laten zakken tijdens een diner in een Grieks restaurant om daarmee een stille zaal te krijgen, is één van de aanstichters van Ragnar. Hij wilde in eerste instantie een ondervereniging van het Rotterdam Studenten Corps oprichten maar hij werd in dit plan dwarsgezeten door het opvallend hoge aantal Laurentianen dat in de eerste maanden lid werd. Evengoed was hij een van de grote trekkers aan het eerste Ragnar. Ronald studeerde Economie.

Aad Nales
Bestuurslid van één of twee besturen maar vooral de eindredacteur van het waterpolo blad der waterpolobladen de Wickie. Onder zijn hoofdredacteurschap werden zwemuitslagen samengevat tot een half kantje maar werden waterpolowedstrijden lang uitgemeten. Hierbij werden alle relevante details besproken maar nimmer de einduitslag. Naast het sportieve deel van het blad werd ook uitgebreid stilgestaan bij het liefdesleven al dan niet vermeend van de leden. Daarnaast werd ruimte gegeven aan de perikelen van Hans en Frans mannen van carrière vrouwen. Aad studeerde Bestuurlijke Informatica.

Richard de Voogd
Richard de Voogd beter bekend als BraVoogd, was lid van het eerste uur en was, behalve bij vervulling van taken in de verschillende besturen waarin hij actief, was, nooit ver weg van zijn volgende borrel. Samen met Frans vormde hij het duo Hans en Frans, de mannen van carrière vrouwen. Een koppel dat literatuur (met name Reve) koppelde aan een grote dorst, een vergeten libido en een gebrek aan maatschappelijke motivatie. In deze rubriek bereikten zij een ongekend hoog niveau en hun bijdragen worden thans algemeen gezien als juweeltjes in de naoorlogse zwem- en waterpololiteratuur. 

Dino Dijksman en Krijn van Baerle
Dino Dijksman was samen met Krijn van Baerle het belangrijkste trainersduo in de eerste jaren van Ragnar. Hun gezamenlijke inzet was meer dan fantastisch omdat geen van beiden er ooit een cent voor gekregen heeft. Dino speelt nog in heren twee van Z&PC Rotterdam en houdt zich bezig met de jeugd. Krijn heeft een zoon die op hoog niveau poloot. Dino en Krijn waren allebei lid van ZV Rotterdam en vormden een fantastische brug tussen “burger” club en “studenten” club.

Marja Verwoerd
Marja was de trainer van de zwemmers in de beginjaren. Marja was gedreven en zorgde voor zware (1.5 kilometer in je spijkerbroek zwemmen) trainingen. Haar streven naar het hoogst mogelijke heeft Aad van een slechte zwemmer een redelijke zwemmer gemaakt en anderen haalden heel scherpe persoonlijke records. Zij studeerde BMG.

Zij hebben zich op zeer bijzondere wijze voor Ragnar ingezet waarvoor wij hen nog steeds danken.